Βιβλία με 4 προτυπωμένες + 4 κενές σελίδες μαυροπίνακα